Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

TomTom - 4 layers of navigation technology on one map
Getting you there fastest with more than just a basic map, we give you 4 layers of navigation tech-nology: every device starts with the most up-to-date map. Next we add TomTom IQ Routes to give you the quickest routes and most accurate arrival times. The 3rd layer, TomTom Map Share, helps you avoid detours and get to your destination even faster. And the 4th layer, HD Traffic, guarantees you the fastest way through traffic! TomTom gives you more map, more technology and the fastest routes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε που εκφράσατε την άποψή σας