Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Garmin Navigation Apps Reduced in Price for Summer Travel

Blog road2
With summer travel season in full swing, the Garmin and NAVIGON smartphone navigation apps are up to 25 percent off until August 4, 2013. No matter where you travel, Garmin’s navigation apps can show you the way. Both apps save the maps on the phone, so you won’t get lost even if you loose cell reception. A trip planning feature allows you to plan a whole road trip at home, so you don't have to worry about searching for places and entering them into the app while on your way. Other helpful features include speed limit warnings, real-time traffic (in app purchase), lane assistance, and much more. The Garmin StreetPilot app even shows you where to find the cheapest gas (in app purchase).
Here are the promotional prices (valid until August 4, 2013):
Garmin StreetPilot iPhone USA ($39.99 instead of $49.99)
Garmin StreetPilot iPhone USA & Canada ($44.99 instead of $59.99)
NAVIGON iOS USA ($39.99 instead of $49.99)
NAVIGON iOS USA & Canada ($44.99 instead of $59.99)
NAVIGON iOS MyRegion (East, West, Central) ($22.99 instead of $29.99)
NAVIGON Android USA ($29.95 instead of $39.95)
NAVIGON Windows Phone 8 USA ($29.95 instead of $39.95)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε που εκφράσατε την άποψή σας