Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

garmin SpeedPois+Dangerous+Aphrodite Voice for Greece Users ...έτοιμο .gpi
... SpeedPois+Dangerous+Aphrodite Voice έτοιμο .gpi ...Update 3.4.2013

Αλλαγες + προσθέσεις

Eu_S&D\D Dangerous\
Dangerous Junction
Dangerous Point
Dangerous Road
Dangerous Train Crossing
Dangerous Tunnel
Dangerous Turn

Eu_S&D\D PB DACH Cams\
DACH feste Blitzer
DACH mobile Blitzer


Πληροφορίες για τις Αποστάσεις Προειδοποιήσεων
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''
Garmin Greece Users Speed+Dangerous Pois
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''


-------------------------------------------------------------
D Dangerous
-------------------------------------------------------------
Dangerous Tunnel 1000
Dangerous Junction 450m
Dangerous Point 600m
Dangerous Road 600m
Dangerous Train Crossing 450m
Dangerous Turn 450m

-------------------------------------------------------------
Gr Dangerous
-------------------------------------------------------------
Dangerous Junction 450m
Dangerous Point 600m
Dangerous Road 600m
Dangerous Train Crossing 450m
Dangerous Turn 450m

-------------------------------------------------------------
Gr SpeedCams
-------------------------------------------------------------
Κάμερες Διαχείρισης Κυκλοφορίας (SpeedCam_CTV) 600m
Κάμερες Λεωφορειολωρίδων (SpeedCam_BL) 600m
Κάμερες Ταχύτητας (SpeedCam_G) 1000m
Φορητά Ραντάρ Ταχύτητος (SpeedCam_R) 1000m
Ραντάρ Εκφοβισμού (SpeedCam_WR) 600m


-------------------------------------------------------------
PB DACH Cams
-------------------------------------------------------------
DACH feste Blitzer PB 1000m
DACH mobile Blitzer PB 1000m


-------------------------------------------------------------
PB EU Camera
-------------------------------------------------------------
EU feste Blitzer PB 1000m
EU mobile Blitzer PB 1000m


-------------------------------------------------------------
SDCB EU Cameras
-------------------------------------------------------------
EU Camera SDCB 1000m
EU Camera SDCB 30 500m
EU Camera SDCB 40 500m
EU Camera SDCB 50 500m
EU Camera SDCB 60 600m
EU Camera SDCB 70 700m
EU Camera SDCB 80 700m
EU Camera SDCB 90 1000m
EU Camera SDCB 100 1000m
EU Camera SDCB 120 1000m
EU Camera SDCB Tunnel 1000m

-------------------------------------------------------------
SDCB EU Mobile Cameras
-------------------------------------------------------------
EU Blitzer Mobil SDCB 1000m
EU Blitzer Mobil SDCB 10 500m
EU Blitzer Mobil SDCB 20 500m
EU Blitzer Mobil SDCB 30 500m
EU Blitzer Mobil SDCB 40 500m
EU Blitzer Mobil SDCB 50 500m
EU Blitzer Mobil SDCB 60 600m
EU Blitzer Mobil SDCB 70 700m
EU Blitzer Mobil SDCB 80 700m
EU Blitzer Mobil SDCB 90 1000m
EU Blitzer Mobil SDCB 100 1000m
EU Blitzer Mobil SDCB 110 1000m
EU Blitzer Mobil SDCB 120 1000m
EU Blitzer Mobil SDCB 130 1000m
EU Blitzer Mobil SDCB Abstand (Καμερες Αποστασης) 1500m

-------------------------------------------------------------
SDCB EU Redlight
-------------------------------------------------------------
EU Blitzer Redlight SDCB 700m
EU Blitzer Redlight SDCB 30 500m
EU Blitzer Redlight SDCB 40 500m
EU Blitzer Redlight SDCB 50 500m
EU Blitzer Redlight SDCB 60 700m
EU Blitzer Redlight SDCB 70 700m
EU Blitzer Redlight SDCB 80 700m
EU Blitzer Redlight SDCB 90 700m

-------------------------------------------------------------
SDCB EU Speed
-------------------------------------------------------------
EU Speed SDCB 1000m
EU Speed SDCB 10 500m
EU Speed SDCB 20 500m
EU Speed SDCB 30 500m
EU Speed SDCB 40 500m
EU Speed SDCB 50 500m
EU Speed SDCB 60 600m
EU Speed SDCB 70 700m
EU Speed SDCB 80 700m
EU Speed SDCB 90 1000m
EU Speed SDCB 100 1000m
EU Speed SDCB 110 1000m
EU Speed SDCB 120 1000m
EU Speed SDCB 130 1000m
 Σημειωση: για να το κατεβάσετε επισκεφτείτε το http://www.naviphone-hellas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε που εκφράσατε την άποψή σας